Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phê duyệt Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp
Ngày 02/11/2022, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022 và những năm tiếp.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. 

Theo đề án được phê duyệt, Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng tại địa bàn tỉnh Hà Nam do Cục Thuế tỉnh Hà Nam thực hiện đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam và các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc quản lý thuế trực tiếp.

Xem chi tiết Quyết định số 2025/QĐ-UBND tại đây! de an hoa don may man.pdf

 ​