Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi chế biến, bãi chứa vật liệu xây dựng, sản xuất cát nhân tạo của Công ty TNHH Tân Thủy tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm