Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành y tế năm 2021

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành y tế năm 2021
Ngày 05/11/2021, Sở Y tế ban hành Quyết định số 544/QĐ-SYT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng cho các đơn vị trong ngành y tế năm 2021.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 544/QĐ-SYT  tại đây!​ QĐ 544.pdf


Tin liên quan