Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Điện ảnh và Vui chơi giải trí
Sáng ngày 30/12/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức phiên đấu giá khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Điện ảnh và Vui chơi giải trí (khu đất Rạp Chiếu bóng Biên Hòa cũ), tại phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý.