Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh
Sáng ngày 07/01/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2021 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020, triển khai chương trình công tác tháng 01/2021 và thời gian tới; đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh. Ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
IMG_1861.jpg
Toàn cảnh phiên họp
Tham dự phiên họp còn có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh...
IMG_1864.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn  trình bày báo cáo tại phiên họp

Tháng 12/2020, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng. Cùng đó, tập trung giám sát, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp, đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tập trung giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Triển khai chương trình công tác tháng 1/2021 và thời gian tới, phiên họp thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung vào các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 18, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị nội dung kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh cũng như việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương…

Năm 2020, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã cơ bản duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2019. Hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh ngày càng được nâng lên, đảm bảo thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan…

Phiên họp cũng nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân; theo dõi giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tháng 12/2020.  Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021 của HĐND tỉnh.

IMG_1858.jpg
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi kết luận phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi đề nghị các cơ quan, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp, theo trách nhiệm của mình cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm để đôn đốc, tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn những vấn đề còn tồn tại. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, nhất là trong phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, tạo sự đồng thuận xã hội để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND các c​ấp trong tỉnh…./.​