Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh tháng 8/2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp UBND tỉnh tháng 8/2018
Sáng ngày 16/8/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2018 để thảo luận dự thảo các quyết định quy phạm pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…

Tại phiên họp, các đại biểu được thông qua dự thảo Quyết định sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điểm, điều, khoản của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/8/2016 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương; Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.     

IMG_9075.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung một số điểm, điều, khoản trong Quyết định số 32 cho phù hợp với thực tế. Các nội dung sửa đổi liên quan đến phạm vi quản lý, khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; cơ quan có thẩm quyền chấp thuận xây dựng và cơ quan cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu; trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý, sử dụng công trình thiết yếu.

IMG_9082.jpg

Ông Đặng Trọng Thắng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trình bày dự thảo Quyết định tại phiên họp

Trong đó sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 15 đối với hệ thống đường tỉnh. Cụ thể, đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh phải thông qua điểm đấu nối nằm trong quy hoạch các điểm đấu nối đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ hoặc các dự án khác xây dựng dọc đường bộ phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và phải có đường gom nối từ dự án vào các đường nhánh; trường hợp không có đường nhánh, được đấu nối trực tiếp đường gom vào đường tỉnh nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào đường tỉnh theo quy định. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 về điểm đấu nối và khoảng cách các cửa hàng xăng dầu vào hệ thống đường địa phương.

Đối với Quyết định số 44, các đại biểu nhất trí sửa đổi bổ sung Điều 7 về phạm vi, hoạt động vận chuyển, vị trí dừng, đỗ và các hoạt động đón, trả hành khách và hàng hóa; giới hạn chiều cao, chiều rộng và chiều dài xếp hàng hóa lên xe... Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8: UBND huyện, thành phố công bố và lắp đặt các biển báo tại các điểm dừng, đỗ, đón trả hành khách và xếp hàng hóa; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền và quản lý hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, trực tiếp quản lý các điểm dừng, đỗ xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, các loại xe tương tự trên địa bàn quản lý.

IMG_9085.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông kết luận phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông nhất trí với các ý kiến đóng góp sát thực của đại biểu tại hội nghị về các nội dung của dự thảo Quyết định. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của các quyết định là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền của UBND tỉnh. Theo đó, các ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện văn bản để trình UBND tỉnh phê chuẩn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương; quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự nhằm đáp ứng tốt việc vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.