Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Sáng ngày 05/5/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc.

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

IMG_0038.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng nhà ở gồm các bước chủ yếu: Lập, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; lựa chọn nhà đầu tư làm chủ đầu tư thực hiện dự án (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và xác định giá đất; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, tổ chức thi công xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; quyết toán, bàn giao quản lý, khai thác, vận hành các công trình (nếu có).

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, Quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm 9 điều; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh là khu đất xen kẽ phải liền thửa, không bị chia cắt bởi các thửa đất đề nghị thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật; có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông, mặt tiếp giáp với đường có chiều dài tối thiểu là 20m, có khả năng kết nối với giao thông và hạ tầng trong khu vực...

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam áp dụng trên các lĩnh vực: Xã hội hóa; chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư; chuyên ngành Công Thương; chuyên ngành Giao thông Vận tải; chuyên ngành Xây dựng; chuyên ngành Tài chính; chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... 

 IMG_0037.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị nội dung của các quy định, hướng dẫn cần làm rõ nhiệm vụ của các ngành; thống nhất thành phần hồ sơ, tránh tình trạng mỗi ngành hướng dẫn một kiểu gây khó khăn cho nhà đầu tư. Quan điểm của tỉnh chỉ đạo xây dựng quy định chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, song phải bảo đảm cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Việc xây dựng hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành cần xác định rõ trách nhiệm từng ngành, từng lĩnh vực để nhà đầu tư nắm chắc và triển khai nhanh chóng các bước theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo tổng hợp hoàn thiện dự thảo quyết định, quy định, hướng dẫn để sớm ban hành thực hiện./.