Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường
Sáng ngày 29/5/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_5384.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến về các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

DSC_5388.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông điều hành phiên họp

Các đại biểu dự phiên họp cơ bản nhất trí với dự thảo các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh tới đây. Một số ý kiến tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung: Việc phân cấp đầu tư, cân đối nguồn vốn thực hiện, phạm vi, quy mô đầu tư, thời gian thực hiện đối với từng dự án; sự cần thiết, cơ sở pháp lý của việc ban hành các nghị quyết và các nội dung liên quan; rà soát lại những dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa để tránh trùng lặp với các nghị quyết đã ban hành.

DSC_5395.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng phát biểu tại phiên họp​

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cơ bản đồng tình với các nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo. Đối với các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, đề nghị HĐND tỉnh phân cấp quyết định chủ trương đầu tư phải trừ các dự án thuộc nhóm A. Đối với 22 dự án đầu tư công, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đối với chủ trương điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị rà soát lại những dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa để tránh trùng lặp với các nghị quyết đã ban hành trước đó. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trong thời gian sớm nhất./.