Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
Chiều ngày 02/11/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

 

 

 

DSC_1844.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố…

DSC_1818.jpg 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, dự toán nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; các tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn gồm: Dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2020; Nghị quyết sửa đổi Điều 18 của quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND tỉnh. Năm 2021, ước thực hiện thu NSNN trên 15.400 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 13.400 tỷ đồng. Theo đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, thu cân đối ngân sách năm 2021 đạt tỷ lệ cao do các nguyên nhân: Tốc độ tăng trưởng quý 4 năm 2020 và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp tục có hiệu lực trong năm 2021, tác động tích cực đến khôi phục sản xuất kinh doanh, kích cầu, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu NSNN. Công tác quản lý điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn. Đối với Dự toán thu, chi năm 2022 trung ương giao: Dự toán thu NSNN năm 2022 là trên 13.600 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 là hơn 11 nghìn tỷ đồng. Đối với Dự toán thu, chi năm 2022 HĐND tỉnh giao: Dự toán thu là hơn 14.100 tỷ đồng; tổng chi trên 11.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để hoàn thành 04 dự thảo nghị quyết chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh. Các địa phương rà soát, đánh giá lại những giải pháp để tăng thu ngân sách những tháng cuối năm và giải pháp tiết kiệm chi, đặc biệt chi thường xuyên năm 2022.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; mức trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

DSC_1805.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các nghị quyết, xin ý kiến các ban của HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định về chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, cân nhắc đề xuất hỗ trợ trúng, đúng, hiệu quả vào lĩnh vực cần thiết hiện nay nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp./.