Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Sáng ngày 22/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

z3511352082030_eaf8d4c7e67f.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố…

Tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sáchTrung ương.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh ổn định và phát triển khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước tính tăng 9,24%. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước thực hiện 6.286 tỷ đồng, bằng 86% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 17.643,8 tỷ đồng, tăng 0,5% so cùng kỳ. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.565 triệu USD, tăng 17.8% so với cùng kỳ, đạt 58,3% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 18.134,2 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ, đạt 50,4% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19, tập trung chỉ đạo, điều hành “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19", phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Đẩy mạnh cải cách hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

z3511341457748_c4dbee4f719a.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phải tập trung các giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh thực hiện trong 6 tháng cuối năm, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án lớn, dự án trọng điểm, nhất là các dự án có nguồn từ ngân sách Trung ương nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.

z3511342392585_4404af564723.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Cũng tại phiên họp lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đề án cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

Kết luận các nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện các dự thảo tờ trình, cần thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trong tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm thu hút nguồn lao động từ các tỉnh lân cận./.