Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Sáng ngày 06/7/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã…

a3.jpg 

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai kinh tế T4 (từ đoạn giao QL21 đến đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL38B đến khu vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ QL38 đến Khu đại học Nam Cao (đoạn từ Km1+200 đến Km2+420 đường 68m).

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác hạ tầng tại khu công nghiệp Đồng Văn I, khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, khu công nghiệp Châu Sơn (phần diện tích của Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý).

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa  bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hà Nam.

a6.jpg 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hoàng phát biểu tại phiên họp

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quy định  về quản  lý  hoạt động khoáng sản  trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định  số 11/2017/QĐ-UBND  ngày  30/3/2017 của UBND tỉnh.

z3545534269898_cd312e004927.jpg 

​Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để xin ý kiến các ban HĐND tỉnh trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại toàn bộ dự thảo các nghị quyết, khẩn trương gửi Sở Tư pháp để tiến hành thẩm định. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhanh chóng rà soát lại mức thu các dịch vụ, đảm bảo tính cạnh tranh với các dịch vụ do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp. Đối với nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát lại toàn bộ diện tích các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2022, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo phải có số liệu chính xác về diện tích các dự án trước khi diễn ra kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh./.