Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Phiên họp UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Sáng ngày 04/6/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh chủ trì phiên họp.

IMG_8202.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã…

IMG_8214.jpg 


Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 do Sở Nội vụ trình.

 Sở Giáo dục và Đào tạo trình 04 dự thảo tờ trình và nghị quyết gồm: Nghị quyết về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình mới, sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết quy định mức chi khen thưởng đối với giáo viên, học sinh và học viên tỉnh Hà Nam đạt giải trong các kỳ thi; Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hòa.

 ​IMG_8243.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại, tính toán dựa trên cơ sở pháp lý, có các số liệu rõ ràng để hoàn thiện các tờ trình trình HĐND tỉnh tập trung vào một số nội dung: Thống kê số lượng học sinh đang có để đánh giá lại toàn bộ mức thu học phí mới; xem xét quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình mới, sách giáo khoa mới trên địa bàn tỉnh; làm rõ định mức chi khen thưởng cho học sinh, giáo viên; rà soát lại các hình thức, cơ chế khuyến khích học sinh giỏi, giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hòa để đảm bảo đủ động viên, không mang tính “cào bằng". Huy động nguồn xã hội hóa để khen thưởng đối với các cháu học sinh thi đạt giải các cấp. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp xây dựng nghị quyết về mức hỗ trợ…

Cũng tại phiên họp, Sở Tài chính báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình và Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 9 của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài chính bổ sung ý kiến đóng góp thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh, trong đó nêu bật giải pháp để tăng nguồn thu như: Quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử, công tác thanh tra thuế, ngân sách, công tác cải cách hành chính, công tác quy hoạch, tăng thu giảm chi. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế cần rà soát về sử dụng hóa đơn chứng từ tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ăn uống, nhà hàng. Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát thuế, lệ phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Các đại biểu dự phiên họp cũng nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kiện Khê và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Đối với các nội dung được thông qua tại phiên họp hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Còn lại các nội dung khác sẽ tiếp tục cho ý kiến vào phiên họp UBND tỉnh tiếp theo./.