Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ phát triể...

Tin theo lĩnh vực Kinh tế, xã hội  
Phiên họp ủy ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qúy II/2019
Sáng ngày 03/4/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố…

IMG_0003.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Theo đánh giá, 03 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2.186 tỷ đồng, tăng 3,1% so với  cùng kỳ. Các địa phương hoàn thành gieo cấy lúa Xuân đúng thời vụ, đạt 105,5% kế hoạch về diện tích với 100% trà Xuân muộn. Chăn nuôi gia cầm được duy trì, song chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; trong đó tập trung thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 13,07% so với cùng kỳ, tính theo giá trị sản xuất ước đạt trên 23.800 tỷ đồng đạt 23,5% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay Hà Nam đã thu hút được 29 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án FDI và 16 dự án trong nước. Trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải, chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 2.227 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và đạt 29% dự toán trung ương giao, đạt 28% dự toán địa phương. Chi ngân sách ước đạt hơn 1.938 tỷ đồng, cơ bản đảm bảo các khoản chi theo dự toán đầu năm; đặc biệt ưu tiên nguồn chi lương và các chế độ chính sách. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 873 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong quý I, Hà Nam đã đón khoảng 850.000 lượt khách về địa bàn, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ với doanh thu ước đạt 195 tỷ đồng… Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Quý I, Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 5.225 lao động, tạo việc làm thêm cho khoảng 5.737 người. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 87,9%, tăng 0,4% so với cuối năm 2018.

IMG_0007.jpg

Đại biểu thảo luận tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà tỉnh gặp phải trong quý I như: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; giải phóng mặt bằng; tiến độ và chất lượng tham mưu một số chương trình, đề án của một số đơn vị có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu…

IMG_0012.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh trong năm 2019 cần phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 100% số xã và 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quý II cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 05 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa và rau màu vụ Xuân; chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão; chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn III, Đồng Văn IV; phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, khu du lịch Tam Chúc, sân golf 36 hố; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019; tập trung cải cách hành chính, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã./.