Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp ủy ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018
Chiều ngày 02/4/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp ủy ban đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan...

toan-canh-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Quý I/2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Thu cấn đối ngân sách ước đạt 1.763,318 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán Trung ương giao. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 532 triệu USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt trên 6.370 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số vấn đề đặt ra như: Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, môi trường, chất lượng nước sạch còn nhiều bất cập; giá trị sản xuất nông nghiệp và một số khoản thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn gặp khó khăn; một số doanh nghiệp có tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp...

bac-hien-sua.jpg

           Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được và khó khăn đang gặp phải; đề xuất với UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo trong quý II như: Cần tập trung thực hiện các đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tích tụ ruộng đất; quan tâm xử lý rác thải; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… Các đại biểu cũng đã nhất trí với 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quý II.

bac-dong-sua.jpg

            Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị

 Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông chỉ rõ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp thời gian tới tập trung phát triển chăn nuôi và chăm sóc, bảo vệ lúa Chiêm Xuân; tập trung cho công tác tích tụ ruộng đất; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cũng đề nghị trong quý II, các ngành liên quan cần đẩy nhanh một số dự án quan trọng; làm tốt công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh... Trên cơ sở báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh và các ý kiến tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất./.