Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban tháng 11/2019

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp ủy ban tháng 11/2019
Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh tổ chức phiên họp ủy ban tháng 11/2019.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

DSC_2961.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh cho thấy: Năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội vẫn cơ bản ổn định và có bước phát triển. Tăng trưởng kinh tế  năm 2019 ước đạt 11,5%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.000 tỷ đồng, đạt 116% dự toán trung ương, 115,3% dự  toán địa phương. Trong đó, thu nội địa trên 7.200 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.100 triệu USD, tăng 13,5% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 25.580 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn ước đạt 33.740 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2018. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng đương, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình trung ương công nhận hai huyện Lý Nhân và Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Sản xuất công nghiệp tăng 16,3%. Một số sản phẩm có mức tăng khá như: Xe gắn máy tăng 63,6%; xi măng tăng 24,5%, thiết bị điện tử tăng gần 30%. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách người có công được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2019 giảm còn 2,69%. An ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm 02 tiêu chí. Hoạt động đối ngoại triển khai tích cực.

DSC_2965.jpg

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp

Thảo luận nội dung này, các đại biểu đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 như: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công lớn có sức lan tỏa còn chậm…

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song kinh tế - xã hội trong tỉnh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Hà Nam tiếp tục đứng trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020 tỉnh xây dựng mức tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 11,5%; thu cân đối ngân sách nhà nước phấn đấu trên 10 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch trên, trong thời gian tới các ngành cần rà soát những chỉ tiêu dự kiến năm 2019 chưa đạt, xây dựng kế hoạch phù hợp, chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp cần tổ chức thực hiện; các ngành và địa phương cần tập trung phấn đấu thực hiện xây dựng huyện Bình Lục và Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi cho nhân dân; cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường vùng Tây Đáy…

DSC_2974.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo: Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; tờ trình về phương án, kế hoạch trả nợ vốn vay và bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển các đô thị vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (phần bổ sung vốn); tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản; tờ trình về việc ban hành chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai 4, với đường vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); tờ trình về việc ban hành chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh Chính Tây và các công trình liên quan để tiêu thoát nước, kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý theo hình thức đối tác công tư (PPP), hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 là 11.007,404 tỷ đồng. Trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu cân đối) ước thực hiện 9.000 tỷ đồng, đạt 117% so với dự toán trung ương giao, 115% so với dự toán địa phương phấn đấu; thu kết dư ngân sách đạt 11,511 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách trung ương ước thực hiện là 1.795,893 tỷ đồng; thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang là 200 tỷ đồng. Ước thực hiện vay của ngân sách nhà nước năm 2019 là 170,5 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2019 là 9.016,342 tỷ đồng; chi trả nợ gốc vốn vay là 40 tỷ đồng. Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của đia phương. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 trung ương giao là 11.185,196 tỷ đồng, tăng 2% so với ước thực hiện năm 2019; dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 địa phương phấn đấu là 11.285,196 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương trung ương giao là 9.394,596 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương do HĐND tỉnh giao là 9.477,096 tỷ đồng.

Thảo luận nội dung này, các đại biểu đề nghị trong năm tới cần rà soát, quản lý tốt những doanh nghiệp đã hết thời gian được hưởng ưu đãi về thuê mặt bằng; quan tâm tới công tác xúc tiến du lịch; từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công…

DSC_2956.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông cơ bản nhất trí với các nội dung của Sở Tài chính trình bày. Các huyện, thành phố phải chủ động trong việc thu ngân sách địa phương năm 2020; xử lý quyết liệt thu nợ thuế. Đối với dự toán thu 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với phương án phân bổ vốn do Sở Tài chính tham mưu, đồng thời đề nghị tăng cường nguồn lực để chỉnh trang đô thị và xúc tiến du lịch.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 và điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024./.