Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và cá...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nội dung theo quy chế làm việc
Sáng ngày 06/4/2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (phần kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền) và các nội dung khác theo quy chế làm việc.

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

IMG_8856.jpg 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Lượng trình bày một số nội dung tại phiên họp

Theo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, giai đoạn 2021 - 2022, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 06/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân; tốc độ tăng thu cân đối ngân sách bình quân; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân; giải quyết việc làm mới; tỷ lệ rác thải ở thành thị được thu gom, xử lý; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 154.005 tỷ đồng; năm 2022 đạt 176.274 tỷ đồng, đạt 82,8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá. Tỷ lệ giá trị sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp hết năm 2022 đạt 83,9% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2021 tăng 8,4%; năm 2022 tăng 32,5%; giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 19,8%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (tăng bình quân 15%/năm). Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tăng 59,2%; năm 2022 tăng 13,3%; giai đoạn 2021 - 2022 tăng bình quân 35,7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (tăng bình quân 15%/năm). Doanh thu du lịch năm 2021 đạt 1.629,5 tỷ đồng; năm 2022 đạt 2.152,5 tỷ đồng, đạt 36,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 tăng 1,9%; năm 2022 tăng 1,96%, giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 1,93%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết (tăng bình quân 1,9%/năm). Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự, phòng, chống Covid-19 để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, nhất là trong dịp lễ, Tết, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh...

IMG_8873.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại phiên họp

Thảo luận nội dung này, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn tới một số chỉ tiêu chưa hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới; việc thực hiện một số chương trình, đề án của nghị quyết chuyên đề; việc thực hiện 03 khâu đột phá đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ; tình hình thu ngân sách…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện nội dung báo cáo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong báo cáo cần nêu bật các chỉ tiêu đạt được, các chỉ tiêu khó đạt, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ; cân đối lại nội dung, bố cục của báo cáo.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh.

IMG8857.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến các sở, ngành, địa phương để thảo luận góp ý sửa đổi Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh; đồng thời tham khảo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi ban hành.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trình Dự thảo Quyết định phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam; Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tại phiên họp, các đại biểu nhất trí thông qua nội dung do lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình./.

Thương Huyền