Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Chiều ngày 01/4/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc.

DSC_1530.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh…

DSC_1551.jpg

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu ý kiến tại phiên họp

DSC_1582.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình: Quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Đề án phát triển các trường học phục vụ con em người lao động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 DSC_1573.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu ý kiến tại phiên họp

 DSC_1554.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức yêu cầu các sở, ngành cần bám sát các văn bản, quy định đã được phê duyệt, xây dựng văn bản phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, thống nhất giữa các địa phương, các ngành trước khi trình HĐND tỉnh…

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông trình: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Báo cáo một số chỉ tiêu cụ thể khi áp dụng phương pháp xác định giá đất theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ;  Quyết định quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy chế số hóa thông tin và chia sẻ thông tin số trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hà Nam.

DSC_1587.jpg
​Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh: UBND tỉnh thống nhất các nội dung mà các sở, ngành trình tại phiên họp. Đối với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về một số chỉ tiêu cụ thể khi áp dụng giá đất theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP  ngày 05/02/2024 của Chính phủ, giao cơ quan soạn thảo hoàn thiện theo quy trình rút gọn, báo cáo UBND tỉnh ban hành. Đối với Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp  nghiên cứu lại bố cục của Quyết định cho  phù hợp, trình UBND tỉnh ban hành...

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh trình, Sở Nội vụ trình, UBND thành phố Phủ Lý trình: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam;  Bãi bỏ quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Hà Nam; Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

 Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị: Thanh tra tỉnh nghiên cứu gộp nội dung của một số điều khoản trong Quyết định phù hợp với chủ trương của tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thành phố  Phủ Lý phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thiện các nội dung trong Chương trình phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2030, trong đó quan tâm các chương trình, đề án hướng tới việc nâng tầm thành phố Phủ Lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững.../.

                       Phạm Nga


Tin liên quan