Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc
Sáng ngày 15/02/2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung theo quy chế làm việc.

DSC_0214.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

 DSC_0237.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các dự thảo: Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện các quyết định và sớm ban hành. Sau khi thống nhất, các đại biểu đã biểu quyết thông qua.

DSC_0245.jpg 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình các dự thảo: Quyết định ban hành quy định việc rà soát, công bố, lấy ý kiến công khai và xử lý đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cho rằng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý tại các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý và xử lý. Để tăng cường quản lý nhà nước đối với các thửa đất nhỏ hẹp, các đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần số hóa các thửa đất, những thửa nào đủ điều kiện thì tiến hành tách thửa để đấu giá, không đủ điều kiện thì tiến hành đấu giá để giao cho các hộ có nhu cầu sử dụng, canh tác, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

z4110737652131_9899190ce819.jpg     

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận tại phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa lại quy trình xử lý nhằm đảm bảo đúng với quy định của Luật Đất đai, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sát với thực tiễn của tỉnh; sớm trình UBND tỉnh thông qua. Đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phù hợp với các quy định cũng như thực tiễn của tỉnh, các đại biểu biểu quyết thông qua.

 DSC_0228.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu ý kiến tại phiên họp

​Lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cho ý kiến về nội dung này, các đại biểu dự phiên họp cơ bản nhất trí thông qua. Đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Sở Thông tin và Truyền thông trình cần chỉnh sửa lại Điều 2, 3 trong dự thảo Quyết định cho phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình dự thảo Quyết định ban hành quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam.

Đối với nội dung này, các đại biểu dự phiên họp đã nhất trí thông qua./.

Phạm Nga​