Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm
Chiều ngày 24/6/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2020.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

daibieu2.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, phương hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; tờ trình và dự thảo Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm tăng trưởng 6,43%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt 18/27 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; đề nghị điều chỉnh giảm 09/27 chỉ tiêu; phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,8%; GRDP bình quân theo đầu người đạt 68,5 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,05%; vốn đầu tư phát triển thực hiện đạt 36.265 tỷ đồng.  

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh quy định rõ về hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất với mức 70% tổng mức đầu tư của dự án; ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ sau đầu tư cho doanh nghiệp phần chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Dự thảo Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh đề xuất quy định rõ các nội dung chi: đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô hình… và mức chi hoạt động khuyến nông nhằm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đạt được mục tiêu khuyến nông ở địa phương. 

IMG_3653.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm Hoàng Mạnh Dũng phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích những yếu tố tác động đến tình hình tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, các nguồn thu cần phải chú trọng thực hiện để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các dự án đầu tư đã thực hiện để bổ sung vào kết quả thực hiện đầu tư giai đoạn trung hạn 2016 - 2020, đánh giá về tiến độ thực hiện các dự án, nợ xây dựng cơ bản; nhất trí điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; việc huy động nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn tới cần tính đến các yếu tố đảm bảo khả thi. Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cần tính kỹ đến phương thức đầu tư, nếu áp dụng hỗ trợ lãi suất đầu tư sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, có thể tính đến phương án hỗ trợ về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; xem xét lại đối tượng áp dụng cho phù hợp. 

chu-tich.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận phiên họp​

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông yêu cầu các cơ quan soạn thảo báo cáo, tờ trình tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, làm rõ căn cứ về kết quả đánh giá. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm như cơ quan thống kê đã báo cáo, đề xuất mức tăng trưởng cần phấn đấu năm 2020 là 7,8% và những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Cơ quan soạn thảo đánh giá sâu hơn về kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, trong đó làm rõ về vấn đề nợ công. Đối với dự thảo Nghị quyết chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh và dự thảo Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế./.