Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020
Chiều ngày 17/11/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020 và quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…
879562.jpg
Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình tờ trình và Dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2021 và điều chỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đã làm rõ thêm một số vấn đề về đất nông nghiệp, thực hiện đấu giá đất xen kẹp, nhỏ lẻ chưa có đầu tư hạ tầng; đề nghị rà soát, cập nhật, bổ sung một số danh mục dự án của các đơn vị, huyện, thị, thành phố và các vị trí đất khác... 

5674231.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Trong đó, cần rà soát, bổ sung các dự án còn thiếu. Riêng dự án đất tôn giáo phải có quy trình thu hồi đất, có văn bản thu hồi chặt chẽ; đối với dự án cảng trên các con sông phải có phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên tắc các dự án trình HĐND tỉnh phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch chung của tỉnh.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Dự thảo Nghị quyết về quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, tết Nguyên đán hàng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm.

Tiếp theo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp ý kiến của các ngành, địa phương đóng góp xây dựng các tờ trình theo đúng quy định để trình HĐND tỉnh quyết nghị. Quan điểm của tỉnh là cần quan tâm đến hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trong đó đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khi vào các dịp lễ, Tết không mua quà tặng mà chi tiền theo đúng quy định để các hộ tự mua sắm.

Riêng quy định về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các ngành, tránh chồng chéo trong việc ban hành, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư xây dựng các công trình, song vẫn phải bảo đảm theo luật định./.