Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 và các nội dung theo thẩm quyền

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 và các nội dung theo thẩm quyền
Chiều ngày 08/11/2022, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 và các nội dung theo thẩm quyền.

Dự phiên họp có ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp theo hình thức trực tuyến.

z3865840231160_da1fb147bcd2b6f986ce5f77dfe2242d (1).jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND huyện Kim Bảng trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chỉ đô thị loại IV; tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng. Theo đó, huyện Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60 km. Diện tích tự nhiên là 175,39 km2 chiếm 20,38% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Nam. Toàn huyện có 16 xã và 02 thị trấn. Kim Bảng là một trong những địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ phía Tây của tỉnh Hà Nam. Việc xây dựng đô thị Kim Bảng trở thành đô thị loại IV tạo động lực phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển kinh tế xã hội và đô thị trên địa bàn huyện Kim Bảng. Thực hiện nâng cấp huyện Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV là phù hợp với quy hoạch, phù hợp chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phù hợp với mục tiêu quy hoạch, kế hoạch phát triển của huyện Kim Bảng.

z3865840231429_ec1c4c3dc06bdf52564c71b9e212762b.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu thảo luận tại phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị UBND huyện Kim Bảng phối hợp cùng Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù năm 2023; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt và giao bổ sung biên chế giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023.

z3865840221902_df168083d50629e4e570c950a836cc4c.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn phát biểu thảo luận tại phiên họp

Thảo luận nội dung này, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố nêu những khó khăn do thiếu chỉ tiêu giao biên chế, trong khi áp lực công việc nhiều.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nội vụ rà soát, cân đối, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của một số sở, ngành cho phù hợp với thực tế; không giảm biên chế của Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông. Trước khi ban hành kế hoạch tuyển dụng phải báo cáo UBND tỉnh về số lượng tuyển dụng, các loại ngành nghề tuyển dụng, tránh tuyển dụng ồ ạt, không đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Quyết định Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh). Quyết định đã quy định rõ đơn giá bồi thường đối với cây trồng hàng năm, cây lâu năm, vật nuôi là thủy sản, các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản chưa có trong bảng giá quy định…

z3865840228640_f2a5594f5d5bcc8d8493498fb1cb3938.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo, xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Đơn giá đền bù thống nhất là đơn giá hàng năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện dự thảo và gửi về Văn phòng UBND tỉnh để xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy và các đại biểu nhất trí với nội dung do Sở Y tế trình về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch trên địa bản tỉnh Hà Nam./.