Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023
Chiều ngày 09/11/2023, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 và các nội dung theo thẩm quyền.

IMG_0044.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịc UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023-2024 và Y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thảo luận nội dung này, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố nêu những khó khăn do thiếu chỉ tiêu giao biên chế, trong khi áp lực công việc nhiều.

IMG_0042.jpg​​ 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Nội vụ rà soát, cân đối, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của một số sở, ngành, địa phương phù hợp với thực tế; không giảm biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra tỉnh. Trước khi ban hành kế hoạch tuyển dụng phải báo cáo UBND tỉnh về số lượng tuyển dụng; đồng thời lưu ý các ngành, địa phương, đặc biệt là các xã, phường chuẩn bị sáp nhập tính toán phù hợp đối với công tác cán bộ; với các địa phương có số lượng các xã, phường sáp nhập nhiều trong năm 2024, không tuyển công chức cấp xã, bố trí cán bộ sau khi sáp nhập cho phù hợp…

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại các danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa hoàn thành trước ngày 15/11/2023 để thực hiện các quy trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu và hoàn thiện tờ trình, dự thảo Nghị quyết…

Đối với các nội dung theo thẩm quyền, tại phiên họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Pho-chu-Tich-Chuc-17.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình UBND tỉnh ban hành…/.

Phạm Nga