Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023
Sáng ngày 09/11/2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023.

IMG_0002.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2022; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 IMG_0017.jpg
​Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung: Kết quả đạt được trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh; những hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời tham mưu giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2024.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhất trí với dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính trình. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá lại tình hình thu ngân sách, thuế phí, lệ phí, thu hải quan, thu từ đất để điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cho phù hợp; tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Các sở, ngành, địa phương nỗ lực thu tối đa ngân sách, đảm bảo chi tiêu; trong chi ngân sách các ngành, địa phương cần rà soát lại tất cả các khoản chi, cắt giảm các khoản chi không phù hợp, lãng phí…

 IMG_0032.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương của một số dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý do UBND tỉnh đã thực hiện; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè Bắc sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1); tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, bổ sung hoàn thiện báo cáo kinh tế - xã hội, trong đó xem lại các chỉ tiêu, nhất là dự kiến chỉ tiêu năm 2024 phải xây dựng sát thực tiễn của tỉnh. Báo cáo phải nêu bật những khó khăn tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch.

Đối với tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát lại các danh mục dự án đầu tư công để đảm bảo cân đối nguồn kinh phí phát sinh, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi trình Kỳ họp HĐND tỉnh./.

 Phạm Nga​