Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền
Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền.

IMG_0022.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Mức học phí năm học 2023 - 2024; định mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam; sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhất trí thông qua đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh. Đối với Nghị quyết về mức học phí năm học 2023 - 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sắp ban hành, nếu chưa ban hành kịp trước kỳ họp giữa HĐND tỉnh sẽ để lại chưa thông qua. Không ban hành Nghị quyết về định mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam.

 IMG_0034.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tỉnh 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2023 tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 IMG_0011.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Tài chính bổ sung ý kiến đóng góp thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh, trong đó nêu bật giải pháp để tăng nguồn thu; đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển ổn định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế, Hải quan phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu. Các huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, làm cơ sở để giải ngân vốn đầu tư công...

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu toàn bộ các ý kiến, sửa đổi theo đúng quy định của pháp luật. Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí, học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh,  bổ sung hỗ trợ cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ cao đẳng. Về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam,  bổ sung nội dung đánh giá tỷ lệ cai nghiện thành công, tỷ lệ tái nghiện sau cai nghiện để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác hỗ trợ cai nghiện.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cho ý kiến về nội dung do Sở Thông tin và Truyền thông trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện dự thảo; phấn đấu tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính trực tiếp mỗi năm giảm 5%.

Chiều cùng ngày, phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền sẽ tiếp tục làm việc./.

Phạm Nga