Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Sáng ngày 06/6/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo Quy chế làm việc. Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

DSC_3619.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp còn có đồng chí Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_3626.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

DSC_3658.jpg

Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

DSC_3641.jpg
​Đồng chí Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

 Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án về giao thông; giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp; chuẩn bị tốt các dự án đầu tư công cho nhiệm kỳ tới. Đối với các vấn đề về an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khi xây dựng cơ chế, chính sách phải chú ý thực hiện chi trả qua tài khoản; rà soát lại các cơ chế chính sách để đề nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời…

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (đợt 1) để ghi thu ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp.

Các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung: Kết quả đạt được trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2024 của tỉnh; những hạn chế và nguyên nhân.

 DSC_3607.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách. Giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024…

Buổi chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục thảo luận các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền./.

PN​