Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Phiên họp ủy ban tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm
Chiều ngày 25/6/2020, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2020.

Dự phiên họp có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Đồng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_5663.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các nội dung: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020); bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; giá dịch vụ tuyển sinh đầu cấp đối với  giáo dục mầm  non, giáo dục phổ thông công lập năm 2020 và những năm tiếp theo; mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2020-2021; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; bổ sung một số điều trong quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống oan sai, nâng cao hiệu quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa  án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 15 dự án, với tổng diện tích 67,1 ha. Có 22 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung năm 2020, với tổng diện tích 32,8 ha. Dự án chuyển mục đích dưới 50 ha đất rừng sản xuất năm 2020 có 01 dự án, với diện tích 20 ha. Đây là các dự án đã có quyết định phê duyệt, quyết định báo cáo kỹ thuật, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Có 43 công trình, dự án xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016 - 2020. Trong đó có nhiều công trình dự án xin điều chỉnh địa điểm thực hiện, số lượng nhưng không làm thay đổi diện tích dự án.

Mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất bằng mức thu học phí năm học 2019 - 2020. Sở Giáo dục & Đào tạo cũng đề nghị mức thu học phí ở các bậc học này trên địa bàn thị xã Duy Tiên bằng với mức thu học phí ở các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2020, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.522.900 triệu đồng, bằng 49% so với dự toán trung ương giao và bằng 48% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách qua các tháng có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt từ tháng 4/2020. Trong tổng số thu từ nội địa, có 08/15 khoản thu không đảm bảo tiến độ dự toán thu, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Công tác quản lý điều hành chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Dự thảo Nghị quyết về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống oan sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã được tăng cường. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tình hình khiếu kiện để kích động, gây phức tạp. Vì vậy, cần phải ban hành nghị quyết mới để tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật.  

DSC_5672.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng những dự án thu hồi đất thực sự cấp bách và cần thiết thì đề nghị bổ sung ngay, còn không thực sự cấp thiết nên dành thêm thời gian để bổ sung, hoàn tất các thủ tục, tránh gây khó khăn cho quá trình thẩm định; các dự án được phê duyệt phải nằm trong quy hoạch; bổ sung thêm một số dự án mới, như dự án khu đấu giá đất và dự án sản xuất công nghiệp. Các đại biểu nhất trí với nội dung: Đề xuất mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2020 - 202; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu  ngân sách 06 tháng cuối năm 2020; dự thảo Nghị quyết về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng chống oan sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa  án nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

DSC_5666.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận phiên họp​

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông yêu cầu các cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo, tờ trình để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các dự án của các huyện trên cơ sở có sự thống nhất cao giữa UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường; tất cả hồ sơ của dự án phải đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ về thủ tục theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh./.