Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Ủy ban tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Phiên họp Ủy ban tiếp tục thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Chiều ngày 06/6/2024, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

DSC_3670.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp còn có đồng chí Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_3661.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính trình các tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết  phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, xử lý tài sản công; phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân; chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

DSC_3700.jpg
 Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình tờ trình, dự thảo Nghị quyết tại phiên họp

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2024 - 2025.  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực Giáo dục năm học 2024 - 2025 và Y tế năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập thị xã Kim Bảng và các phường thuộc thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, người không hưởng lương ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị lớn và lễ hội, chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam và mức hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị suy giảm khả năng lao động trong trường hợp bị thương, bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ; bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đội trưởng, đội phó dân phòng nghỉ công tác khi sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án kiện toàn, sắp xếp và tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

DSC_3691.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Đối với nội dung phê duyệt số lượng hợp đồng lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế, Giáo dục khẩn trương tổ chức tuyển dụng đủ số lượng hợp đồng lao động; riêng đối với ngành Giáo dục, yêu cầu tuyển dụng xong trước ngày khai giảng năm học 2024-2025…

Tại phiên họp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án Xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lãnh đạo Sở Y tế trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.  

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp các địa phương rà soát, sắp xếp lại trên cơ sở dùng chung trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND cấp xã; dựa trên cơ sở cân đối nguồn lực sẽ thí điểm xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại một số địa phương... Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố xem xét, nghiên cứu kỹ bảng giá đất đã phù hợp với thực tế tại địa phương; nghiên cứu bổ sung giá đất ưu tiên cho lĩnh vực y tế, giáo dục để thu hút đầu tư, đảm bảo cạnh tranh với các tỉnh lân cận...

Cũng tại phiên họp, các đại biểu nhất trí thông qua các nội dung theo thẩm quyền thuộc các lĩnh vực Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Công thương./.

 

PN