Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp ủy ban

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Phiên họp ủy ban
Chiều ngày 04/10/2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thảo luận Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có ông Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh uỷ viên -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh uỷ viên -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và thành phố...

 ​45789.jpg

    ​ Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày Tờ trình Quyết định ban hành về quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, áp dụng với các thành viên UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với UBND tỉnh. Nội dung của quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phiên họp của UBND tỉnh và các cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; của các sở và UBND cấp huyện; cách thức, trình tự, thủ tục giải quyết các công việc thường xuyên của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm tra việc thực hiện văn bản và công việc được giao; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp dân…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ thống nhất cao với nội dung dự thảo Quy chế. Đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến về ngôn ngữ, thể thức trình bày dự thảo. Trên cơ sở đó, 100% các thành viên UBND tỉnh có mặt tại phiên họp đã nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo, tờ trình, đề án: Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện, gửi các Ban của HĐND tỉnh thẩm định, chuẩn bị trình tại kỳ họp chuyên đề  HĐND tỉnh sắp tới. Trong đó, rà soát số lượng, xây dựng chế độ phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn của tỉnh để quan tâm đến cán bộ kiêm nhiệm và cán bộ công tác ở cơ sở; xem xét bổ sung phần hỗ trợ kinh phí cho công an viên thường trực…

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày Tờ trình về việc ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế tại đô thị và khu chức năng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam.

Đối với nội dung này, các đại biểu cho ý kiến, về quy định cây trồng và cây cấm trồng phải rà soát chặt chẽ, chọn lựa cây trồng cho phù hợp, bảo đảm cây trồng phát triển lâu dài, tán của cây đẹp, tạo không gian thoáng mát, phù hợp với điều kiện khí hậu ở địa phương.

 12456.jpg
​Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Đối với việc chọn cây xanh trồng phải bảo đảm đa dạng, phát triển lâu dài, tạo cảnh quan đẹp và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đối với Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Quan điểm của UBND tỉnh khuyến khích nhân dân hỏa táng khi có người thân mất, bảo đảm vừa tiết kiệm được đất vừa bảo vệ được môi trường./.