Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phối hợp triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 10/6/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Nam có Công văn số 314/HNA-THNS đề nghị các sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết tại đây./​.