Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan nhà nước trê...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND quy định chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND tại đây! 52.QDQP.PDF