Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên B...

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa
Ngày 07/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND về việc quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Biên Hòa.
Xem chi tiết Quyết định tại đây!​ Quyet dinh chinh sach khuyen khich hoc va day truong Chuyen Bien Hoa.pdf