Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết quy định tại đây!
Tin liên quan