Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, c...

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam