Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND).

Theo đó, Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định được sử dụng làm căn cứ để: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Xem chi tiết Quyết định, Quy định, Biểu giá ​tại đây.