Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định, thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp (doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet) không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam là từ 08 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp phải niêm yết công khai thời gian hoạt động ở nơi mọi người dễ nhận biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.