Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND.
Xem chi tiết tại đây
Tin liên quan