Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam
Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.