Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-1...

Tin theo lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội  
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn quyết định này.
Xem chi tiết Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg tại đây!​ QDTTg28-2021.pdf