Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 28/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND).