Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 11/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây Quyet dinh so 44.pdf