Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”
Ngày 06/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2021”.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 2101/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ 2101.pdf

Nội dung báo cáo HTMT 2021. 24.11.doc