Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa tra...

Tin theo lĩnh vực Xây dựng  
Quyết định quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 06/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND về việc quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cụ thể:

1. Đối tượng hỗ trợ

- Các hộ gia đình tự nguyện di chuyển mộ riêng lẻ theo kế hoạch về các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch được duyệt (không nằm trong phạm vi các dự án đầu tư xây dựng) và thực hiện đúng các quy định hiện hành về xây dựng mộ.

- Các phần mộ riêng lẻ nằm trong phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng theo các dự án thực hiện.

2. Mức hỗ trợ

- Hộ gia đình có phần mộ di chuyển được bố trí đất để xây dựng lại mộ với diện tích, kích thước theo quy định hiện hành và được hỗ trợ chi phí về đào, bốc, di chuyển và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp:

+ Các phần mộ không có xây được xác định mức hỗ trợ toàn bộ chi phí cho công việc di chuyển mồ mả (bao gồm xiên thăm dò, đào, bốc, rửa, chi phí mua tiểu sành, chi phí hương hoa theo tục lệ, vận chuyển đi nơi khác theo quy định và chôn cất hoàn chỉnh) theo bảng giá đối với các loại mồ mả (hung táng, cát táng, cát táng chưa có người nhận) kèm theo chi phí về bia đá trong đơn giá bồi thường, di chuyển mồ mả do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm thực hiện di chuyển.

+ Đối với phần mộ có xây ngoài phần hỗ trợ tương tự đối với phần mộ không có xây, được hỗ trợ phần đền bù vật kiến trúc bằng dự toán theo thực trạng mộ và theo đơn giá vật liệu xây dựng bình quân tới chân công trình xây dựng tại địa phương tại thời điểm di chuyển, nếu có vật kiến trúc không có trong đơn giá, UBND cấp xã căn cứ hạng mục tương đương để vận dụng đơn giá cho phù hợp. Trường hợp mộ có kiến trúc đặc biệt, được hỗ trợ đền bù các khối lượng kiến trúc theo mức độ kỹ, mỹ thuật tương ứng.

+ Không thực hiện hỗ trợ đối với các phần mộ được tạo lập trái với quy định về quy hoạch, xây dựng, sử dụng nghĩa trang.

+ Khuyến khích UBND cấp huyện có hỗ trợ thêm đối với các hộ gia đình đăng ký tự nguyện di chuyển theo kế hoạch của xã và hoàn thành công tác di chuyển trong năm kế hoạch.

          Toàn văn Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND 03.qdqP.PDF