Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về tr...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ 42.pdf