Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quy định về q...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định.

Xem chi tiết Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND tại đây!​ QĐ 41.pdf