Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Quyết định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 05.QDQP_0001.pdf