Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 nghỉ học trực tiếp tại trường phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 nghỉ học trực tiếp tại trường phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 24/2/2022, UBND tỉnh Hà Nam ra Công văn số 461/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 nghỉ học trực tiếp tại trường phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy thông báo tại văn bản số 577-TB/VPTU ngày 23/2/2022); sau khi xem xét để nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 17/TTr-SGDĐT ngày 23/02/2022 về việc cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý tạm thời cho trẻ mầm non, học sinh từ lớp 01 đến lớp 06 nghỉ học trực tiếp tại trường và học sinh từ lớp 01 đến lớp 06 chuyển sang học trực tuyển từ ngày 24/02/2022 đến ngày 11/3/2022 nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn, dạy và học Online hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Xem chi tiết tại đây:

10. CV 461 cho HS chưa tiêm VX nghỉ học trực tiếp.pdf