Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.