Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Giáo dục  
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Quyết định, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 là 9.380/12.475 học sinh lớp 9, trong đó:

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông: 180 lớp, 7.560 học sinh (chiếm tỷ lệ 60,6%).

- Chỉ tiêu vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hoà: 10 lớp chuyên, 350 học sinh (chiếm tỷ lệ 2,8%).

- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành: 04 lớp, 120 học sinh (chiếm tỷ lệ 0,96%).

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam: 30 lớp, 1.350 học viên (chiếm tỷ lệ 10,82%). 

​Xem chi tiết tại đây! QD 624.pdf