Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1116/UBND-KGVX về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.