Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn cố 2301/UBND-KGVX về việc rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó chỉ đạo:

1. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi tăng cường, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên bảo đảm an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2022 theo đúng chỉ đạo tại Công điện số 665/CĐ-BYT và các văn bản có liên quan; tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các địa phương và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp số lượng cần tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4), tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối tượng và đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đăng ký nhu cầu tiêm phòng Covid-19, đặc biệt là mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4); tổng hợp số liệu gửi ngành Y tế bảo đảm kịp thời, đúng hướng dẫn.

Xem chi tiết Công văn tại đây!​ CV 1301.pdf